Ost

Ost er en fantastisk kulturbærer som har eksistert i seks, syv, åtte tusen år og selvsagt er det de store europeiske kulturnasjonene som dominerer på ostekartet. Slik er det hos OSTEPERLER også. Ost er så mye mer enn en handelsvare; det er selvsagt landbruk og landskapsvern med dyr som beiter, det er biologisk mangfold, det er et fag – både å yste og modne den. Så er det som nevnt over kultur, det er stolthet og tilhørighet, men selvsagt også noe som skiller. Ost har vært del av både krig og fred, lokalpolitikk og storpolitikk. Landbruk og ost er sysselsetting.

Ost har vært en del av dagliglivet for både høy og lav. Brie har vært elsket og spist ved kongens hoff så vel som av fattige Jean Valjean i Les Misérables. Gruvearbeiderne i Wales hadde med seg osten Caerphilly ned i gruvene til lunsj. Næringsrikt og kompakt. Det er ikke uten grunn at det er tradisjon i Frankrike for å spise rødkittoster sammen med kokte poteter. De gikk nemlig under benevnelsen “fattigmannens kjøtt” i riktig gamle dager. Ysting er også en eminent måte å ta vare på melken – å gi den et forholdsvis langt liv – i hvert fall lenger enn fersk melk.

Imidlertid, når osten kommer til deg er det mest av alt smak og nytelse som gjelder og derfor er vi i Premium Gourmet opptatt av nettopp smak. Men vi tenker også slik at håndverk gir mer smak enn industri. Derfor vil vi i størst mulig grad føre oster som både er håndverk og har en historie.

Vi bryr oss om de ostene vi selger, derfor er vi veldig opptatt av kjedelige greier som logistikk, vi pleier ostene som våre egne barn slik at de kommer fram til deg i best mulig forfatning. Vi skal også sørge for at du får mest mulig informasjon om de ostene du kjøper. Deklarasjon og næringsinnhold er selvsagt, men også historien om både osten og de som tilvirker den samt satt inn i en kontekst. Vi tror dette vil hjelpe deg når du skal selge den eller servere den. Ost er nemlig ikke bare ost. Det er så uendelig mye mer, og det skal vi i Premium Gourmet bestrebe oss på å formidle til deg, sammen med osten.

Showing all 19 results

Shopping Cart